سفارش تبلیغ
صبا
 
 
چل چلی
 
 
برادری را نزد جفاکاران مجوی . آن را نزد پایبندان [آزرم] و وفاداران بجوی . [امام علی علیه السلام]