سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
 
 
چل چلی
 
 
بخل ننگ است و ترس نقصان ، و درویشى کند کننده زبان زیرک در برهان ، و تنگدست بیگانه در دیار خود بر همگان . [نهج البلاغه]